อาคารฝึกปฏิบัติการ การโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
B-YOUR HOME (Suite&Hotel) @สรณคมณ์3
สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
Renovate Life Condominium @ Phahon - Ari (แยกสะพานควาย)
At First Sight Condominium @ สระบุรี
คอสตา วิลเลจ บางเสร่
อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (อาคาร 5 ชั้น)
เคนซิงตันศรีราชา เฟส 1