เวลเท็ค สีทาภายใน ชนิดกึ่งเงา

สำหรับภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา

Product Info: เวลเท็ค สีทาภายใน ชนิดกึ่งเงา

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ที่สามารถแทรกซึมช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่ายได้พื้นที่มาก ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน ผสมผงสีคุณภาพสูงช่วยให้ฟิล์มสดใส ไม่ซีดจางต่อสภาวะอากาศ ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

Download:
Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีทับหน้า(สีน้ำ)
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดฟิล์มสี : กึ่งเงา

คุณสมบัติเด่น

- ผสมผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่ายได้พื้นที่มาก

- ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน ผสมผงสีคุณภาพสูงช่วยให้ฟิล์มสดใส

- ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี

- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

- มาตรฐานอ้างอิง: มอก. 2321-2549(สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)

- มาตรฐานฉลากเขียว : TGL-04-R4-14

ขนาดบรรจุ : สีเบอร์ตามแคตาล็อก ขนาด 1, 2.5 แกลลอน และ สีเบส A B C D ขนาด 1, 2.5 แกลลอน

Related Products: