เวลเท็ค สีทาภายใน ชนิดด้าน

สำหรับภายใน ชนิดด้าน

Product Info: เวลเท็ค สีทาภายใน ชนิดด้าน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ที่สามารถแทรกซึมช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่ายได้พื้นที่มาก ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน ผสมผงสีคุณภาพสูงช่วยให้ฟิล์มสดใส ไม่ซีดจางต่อสภาวะอากาศ ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีทับหน้า(สีน้ำ)
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายใน
ชนิดฟิล์มสี : ด้าน

คุณสมบัติเด่น
- ผสมผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ทาง่ายได้พื้นที่มาก

- ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน ผสมผงสีคุณภาพสูงช่วยให้ฟิล์มสดใ

- ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี

- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว

- มาตรฐานอ้างอิง: มอก. 272-2549 (สีอิมัลชันทั่วไป)

- มาตรฐานฉลากเขียว : TGL-4-R4-14

ขนาดบรรจุ : สีเบอร์ตามแคตาล็อก ขนาด 1, 5 แกลลอน และ สีเบส A,B ขนาด 1, 2.5 แกลลอน

Related Products: