CAPTAIN EPOXY ANTICORROSIVE RED OXIDE PRIMER PART B

ใช้คู่กับสีรองพื้นกันสนิม Exy Guard Oxide Primer

Product Info: CAPTAIN EPOXY ANTICORROSIVE RED OXIDE PRIMER PART B

สีรองพื้นกันสนิมอีพ๊อกซี่ กัปตัน EPOXY ANTICORROSIVE RED OXIDE PRIMER PART B

สีรองพื้นกันสนิมอีพ๊อกซี่ กัปตัน เป็นสีรองพื้นที่ประกอบด้วย 2 ส่วนผสมกัน
ใช้เป็นรองพื้นสําหรับ สีเคลือบอีพ๊อกซี่ กัปตัน และสีเคลือบโพรียูรี เทน 2K
เหมาะสําหรับงานที่ต้องการการป้องกันจาก มลภาวะ กรดด่าง สารเคมี
และป้องกันการผุกร่อนของโครงสร้างเหล็กต่างๆ เหมาะสําหรับงานเหล็กที่ต้องการ
ความคงทนเป็นเลิศ โครงสร้างเหล็กต่างๆ เครื่องจักร ถังน้ำมัน เครื่องมืออุปกรณ์
และพื้นผิวโลหะอื่นๆ

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีกันสนิมอีพ๊อกซี่
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดฟิลม์สี : กึ่งเงา-กึ่งด้าน

คุณสมบัติเด่น
- ทนทานการกัดกร่อนสูง
- ป้องกันสนิม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทินเนอร์ผสมอีพ๊อกซี่ กัปตัน ซีที 30

ขนาดบรรจุ : ขนาด 1 แกลลอน
ระบบการทาสี
- เตรียมพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง คราบไข หรือสีที่ลอกล่อน
- ถ้าพื้นผิวเป็นเหล็กต้องปราศจากสนิม ให้กำจัดออกด้วยวิธียิงทราย หรือใช้เครื่องขัด
- รองพื้นด้วย สีรองพื้นกันสนิมอีพ๊อกซี่ กัปตัน 1-2 เที่ยว (อยู่ที่สภาพพื้นผิว) แต่ละเที่ยว
ทิ้งให้แห้ง 6-8 ชั่วโมง
- ทาสีทับหน้า สีเคลือบเงาโพลียูรีเทน 2K กัปตัน 1-2 เที่ยว

Related Products: