ลองไลฟ์ แว็กซี่ ชิลด์

สำหรับทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา

Product Info: ลองไลฟ์ แว็กซี่ ชิลด์

ผลิตจากอะครีลิคโพลิเมอร์และผงสีคุณภาพสูง ผสานแว็กซี่ ชิลด์ เทคโนโลยี ที่ช่วยเคลือบฟิล์มสีให้ทนทาน ลื่นเงา

คราบสกปรกเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย สะอาดไร้คราบ พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีทับหน้า(สีน้ำ)
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดฟิล์มสี : กึ่งเงา

คุณสมบัติเด่น
- ผลิตจากอะครีลิคโพลิเมอร์และผงสีคุณภาพสูง ผสานแว็กซี่ ชิลด์ เทคโนโลยี
- ช่วยเคลือบฟิล์มสีให้ทนทาน ลื่นเงา
- คราบสกปรกเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย สะอาดไร้คราบ
- ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

- มาตรฐานอ้างอิง: มอก. 2321-2549 (สีอมัลชันทนสภาวะอากาศ)

- มาตรฐานฉลากเขียว: TGL-04-R4-14

ขนาดบรรจุ สีเบอร์ตามแคตาล็อก ขนาด 3,15 ลิตร และสีเบส ขนาด 3,9 ลิตร

Related Products: