กัปตัน ไฮกลอส อีนาเมล

สำหรับทาภายนอกและภายใน

Product Info: กัปตัน ไฮกลอส อีนาเมล

เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นชนิดพิเศษ มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ   สามารถรักษาความเงางาม และคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อรา   และปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทุกบริเวณที่นำไปใช้งาน  

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีทับหน้า(สีน้ำมัน)
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดฟิล์มสี : เงา

คุณสมบัติเด่น
- เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลขีดเรซิ่นชนิดพิเศษ
- มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ
- สามารถรักษาความเงางาม และคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
ระบบการทาสี
- พื้นผิวโลหะ ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม ลองไลฟ์ 1 เที่ยว
กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ ต้องทาสีรองพื้นกัปตัน วอช ไพร์เมอร์ 1 เที่ยว
- พื้นผิวไม้ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ลองไลฟ์ 1 เที่ยว
กรณีไม้มียาง ควรทารองพื้นไม้อลูมิเนียม ลองไลฟ์ ก่อน 1 เที่ยว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รองพื้นแดงกันสนิม ลองไลฟ์
กัปตันวอช ไพรเมอร์
รองพื้นไม้กันเชื้อรา
รองพื้นไม้อลูมิเนียม

ขนาดบรรจุ
สีเบอร์ตามแคตาล็อก 1แกลลอน
มอก.327-2538

Related Products: