ลองไลฟ์ คูลแม็กซ์

สีน้ำอะครีลิคสำหรับภายนอกและภายใน ชนิดด้าน

Product Info: ลองไลฟ์ คูลแม็กซ์

ลองไลฟ์ คูลแม็กซ์ (สูตรกลิ่นอ่อน) ที่มีสารซุปเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดล้างและปกป้องพื้นผิวได้ดีพร้อมด้วยผงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้ฟิล์มสี คงความสวยสดใสได้ยาวนาน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วและสารระเหยที่เป็นอันตราย

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีทับหน้า(สีน้ำ)
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายใน
ชนิดฟิล์มสี : ด้าน

คุณสมบัติเด่น                 
- สูตรกลิ่นอ่อน
- มีสารซุปเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดล้าง
- ผงสีคุณภาพสูงจากเยอรมัน ทำให้ฟิล์มสี คงความสวยสดใส
- ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

- มาตรฐานอ้างอิง: มอก. 2321-2549 (สีอิทัลชั่นทนสภาวะอากาศ)

- มาตรฐานฉลากเขียว: TGL-04-R3-08

ขนาดบรรจุ : สีเบอร์ตามแคตาล็อค ขนาด 1/4, 1, 5 แกลลอน และสีเบส ขนาด 1/4, 1, 2.5 แกลลอน

Related Products: