CAPTAIN EAXY GUARD ENAMEL PART A

สีทับหน้าอีซี่การ์ด อีนาเมล

Product Info: CAPTAIN EAXY GUARD ENAMEL PART A

สีเคลือบเงาอีพ๊อกซี่ กัปตัน อี่ซี่การ์ด ส่วน A

เป็นสีอีพ๊อกซี่ ประกอบด้วย 2 ส่วนผสม ใช้เป็นสีทับหน้าในระบบสีอีพ๊อกซี่
มีคุณสมบัติด้านความแข็ง ทนต่อน้ําและสารเคมี และการใช้งานในสภวะที่รุนแรง
เช่น ชายทะเล หรือสภาพที่มีการใช้งานหนัก เช่นศูนย์บริการรถยนต์โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เหมาะสําหรับ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี งานท่อต่างๆ
พื้นโรงงาน บ่อเก็บน้ํา โครงสร้างเหล็ก และสะพาน เป็นต้น

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีเคลือบเงาอีพ๊อกซี่
ประเภทการใช้งาน : สีทาภายนอกและภายใน
ชนิดฟิลม์สี : เงา

คุณสมบัติเด่น
- ทนทานการกัดกร่อนสูง
- ทนต่อน้ำและสารเคมี และที่ๆมีสภาวะรุนแรงเช่นชายทะเล

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทินเนอร์ผสมอีพ๊อกซี่ กัปตัน ซีที 30
ขนาดบรรจุ : ขนาด 1 แกลลอน
ระบบการทาสี
- เตรียมพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง คราบไข หรือสีที่ลอกล่อน
- ถ้าพื้นผิวเป็นเหล็กต้องปราศจากสนิม ให้กำจัดออกด้วยวิธียิงทราย หรือใช้เครื่องขัด
- ถ้าเป็นพื้นผิวเหล็กให้ใช้สีทารองพื้น Epoxy Anti Corrosive 1 เที่ยว แล้วทับหน้าด้วย
สีเคลือบเงา อีซี่การ์ด จำนวน 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 6 ชั่วโมง
- ถ้าพื้นผิวคอนกรีตให้ใช้สีทารองพื้น Epoxy Eaxy Guard Sealer 1 เที่ยว แล้วทับหน้าด้วย
สีเคลือบเงา อีซี่การ์ด จำนวน 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 6 ชั่วโมง

Related Products: