CAPTAIN COALTAR EPOXY PART B

ใช้คู่กับโคล์ทาร์ อีพ็อกซี่

Product Info: CAPTAIN COALTAR EPOXY PART B

กัปตัน โคลทาร์ อีพ๊อกซี่ ส่วน B

เป็นสีที่ประกอบดวยอีพ๊อกซี่เรซิ่นและโคลทาร์โดยมีโพลีอะไมด์เป็นตัวช่วยทําให้แข็งมีคุณสมบัติใน
การยึดเกาะแน่นดี แข็งทนต่อการขัดถู ทนต่อการแช่ในน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำมันดิบ ด่างและกรดอ่อนๆ
และ ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : โคลทาร์อีพ๊อกซี่
ประเภทการใช้งาน : ใช้คู่กับโคลทาร์อีพ๊อกซี่ ส่วน A
ชนิดฟิลม์สี : กึ่งเงา-กึ่งด้าน

คุณสมบัติเด่น
- ทนทานการกัดกร่อนสูง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทินเนอร์ผสมอีพ๊อกซี่ กัปตัน ซีที 30
ขนาดบรรจุ : ขนาด 1 แกลลอน
ระบบการทาสี
- เตรียมพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง คราบไข หรือสีที่ลอกล่อน
- ถ้าพื้นผิวเป็นเหล็กต้องปราศจากสนิม ให้กำจัดออกด้วยวิธียิงทราย หรือใช้เครื่องขัด
- ผสมส่วนเอกับส่วนบี ให้อัตราส่วน 4:1 กวนให้เข้ากันทิ้งเอาไว้ 30 นาทีก่อนการใช้งาน
- ทาทับด้วย โคลทาร์อีพ๊อกซี่ ทิ้งให้แห้ง 8 ชั่วโมง แล้วจึงทาเที่ยวที่ 2

Related Products: