CAPTAIN ACRYLIC FILLER

Filler

Product Info: CAPTAIN ACRYLIC FILLER

กัปตัน อะคริลิคฟิลเลอร์
คือวัสดุอุดโป๊วอะครีลิค สำเร็จรูปคุณภาพเยี่ยมใช้อุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดเล็ก หรือรอยพรุนตามด
ซ่อมแซมผนังภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติยึดเกาะดี ไม่ยุบตัว สามารถทาสีทับหน้าได้ทุกประเภท

ประเภท : วัสดุอุดโป๊ว
ประเภทการใช้งาน : อุดโป๊วก่อนทาสีรองพื้น
ชนิดฟิลม์สี : เนื้อครีมสีขาว

Download:
Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ระบบการทาสี
- เตรียมพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง
- ใช้ กัปตัน อะครีลิค ฟิลเลอร์ โป๊วรอยแตกร้าวลายงา ให้เรียบร้อย
- ทิ้งเอาไว้ให้แห้ง ขัดตกแต่งให้เรียบเนียน สวยงาม
- ทาสีรองพื้น และ สีทับหน้าตามระบบ
คุณสมบัติเด่น
- โป๊วง่าย ไม่ติดเกรียงโป๊ว
- แห้งไว
- ไม่ยุบตัว
- ขัดตกแต่งง่าย
- สีทับหน้าไม่เหลือง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- สีรองพื้นปูนใหม่พาราชิลด์
- พาราชิลด์ อ๊อกซี่-ลิงค์
ขนาดบรรจุ : ขนาด 1 แกลลอน , 1/4 แกลลอน

Related Products: