พาราชิลด์ เฟรชชี่คลีน ชาร์โคลคลีน ชนิดด้าน

สำหรับทาภายใน ชนิดด้าน

Product Info: พาราชิลด์ เฟรชชี่คลีน ชาร์โคลคลีน ชนิดด้าน

ที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่ของสีทาภายในกลิ่นอ่อนพิเศษที่ผสมผสานกับถ่านไม้ไผ่ขนาดนาโนเมตร เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ดูดกลิ่นอับชื้นที่ไม่พึงประสงค์และดูดซับสารพิษด้วยเทคโนโลยี แบมบู ชาร์โคล พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียตลอดอายุฟิล์มสีด้วยซิลเว่อร์ ไออ้อน และยังโดดเด่นในเรื่องการเช็ดล้างที่ทนทานต่อขัดถูมากกว่าสีทั่วไปถึง 20 เท่า

Share:

Send us an Email For Promotion and Special Price.

ประเภท : สีทับหน้า(สีน้ำ)

ประเภทการใช้งาน : สีทาภายใน

ชนิดฟิล์มสี : กึ่งเงาและด้าน

คุณสมบัติเด่น

- กลิ่นอ่อนพิเศษ สามารถเข้าอยู่ได้ภายใน 1 ชั่วโมง

- ดูดซับกลิ่นอับชื้นและสารพิษในอาคาร เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ ด้วย แบมบู ชาร์โคล

- ป้องกันและฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียตลอดอายุฟิล์มสีด้วยซิลเว่อร์ ไออ้อน โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้อาศัย

- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสะอาดกว่าสีกึ่งเงาทั่วไปถึง 20 เท่า

- ฟิล์มสีสวยทนทาน ไม่ทำให้เกิดรอยด่างภายหลังการเช็ดล้าง

- เทคโนโลยีล้ำหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นสารระเหย

- มาตรฐานฉลากเขียว: TGL-04-R4-14

- มาตรฐานอ้างอิง: มอก. 2321-2549 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)

ขนาดบรรจุ : สีเบอร์ตามแคตาล็อก ขนาด 1, 5 แกลลอน และสีเบส ขนาด 1/4, 1, 2.5 แกลลอน

Related Products: