ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Results : 9 List.
Show All (
)
(
)

CAPTAIN SUPER GUARD PART A

สีทับหน้าซุปเปอร์การ์ดเงา

CAPTAIN SUPER GUARD PART B

ซุปเปอร์การ์ด ฮาร์ดเดนเนอร์

CAPTAIN COALTAR EPOXY PART A

สีรองพื้นกันสนิมระบบอีพ็อกซี่

CAPTAIN COALTAR EPOXY PART B

ใช้คู่กับโคล์ทาร์ อีพ็อกซี่

CAPTAIN EAXY GUARD ENAMEL PART A

สีทับหน้าอีซี่การ์ด อีนาเมล

CAPTAIN EAXY GUARD ENAMEL PART B

ใช้คู่กับ EAXY GUARD ENAMEL , ใช้คู่กับ Exy Guard Sealer

CAPTAINEPOXY ANTICORROSIVE RED OXIDE PRIMER PART A

อีซี่การ์ด เรด ออกไซด์ ไพร์เมอร์

CAPTAIN EPOXY ANTICORROSIVE RED OXIDE PRIMER PART B

ใช้คู่กับสีรองพื้นกันสนิม Exy Guard Oxide Primer

CAPTAIN RUST BRAKE

สีรองพื้นกันสนิม เกรดพรีเมี่ยม