ARTICLE

ความรู้ข่าวสารและกิจกรรมของ CAPTAIN

All (
)
ข่าว / กิจกรรม (
)
กิจกรรม (
)
Captain.jpg
IMG_1547-retouch.jpg
IMG_1533-retouch.jpg
กัปตัน คัลเลอร์ รัน ครั้งที่ 2 วิ่งฟรีเพื่อเด็ก

กัปตัน คัลเลอร์ รัน ครั้งที่ 2 วิ่งฟรีเพื่อเด็ก Read More


2563-10-06_13_55_56-Greenshot_capture_form.png
IMG_2448.jpg
IMG_2450.jpg
สร้างเมืองสวยด้วยสีกัปตัน ตอน สีเหลืองราชินู แห่งเมืองอุดรธานี

สร้างเมืองสวยด้วยสีกัปตัน ตอน สีเหลืองราชินู แห่งเมืองอุดรธานี Read More


2_1.jpg
3_1.jpg
4_1.jpg
กัปตัน...มหานครแห่งสี จ.สงขลา (หาดใหญ่)

กัปตัน...มหานครแห่งสี จ.สงขลา (หาดใหญ่) Read More


1.jpg
2.jpg
3.jpg
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง Read More


Untitled-7.jpg
พิธีมอบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

พิธีมอบสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว Read More


3_4.jpg
4_4.jpg
2_4.jpg
กัปตัน....มหานครแห่งสี ปี 2 จ.นครราชสีมา

เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับงาน กัปตัน...มหานครแห่งสี ปี 2 จ.นครราชสีมา Read More


CAUAAAOIAAAO2.jpg
CAUAAAOIAAAO3.jpg
CAUAAAOIAAAO4.jpg
กัปตัน....มหานครแห่งสี ปี2 จ.เชียงใหม่

กัปตัน...มหานครแห่งสี ปี 2 จ.เชียงใหม่ Read More